Pizza efekt

Zaključen projekt (2012) mladi v akciji.

Humanitarno društvo Hrana za življenje je akreditirana gostiteljska in pošiljateljska EVS organizacija v programu Mladi v Akciji. 

Hrana pripravljena na zdrav način, ki je lahko prebavljiva ter ne vsebuje škodljivih primesi, je preprosta, jo je možno dobiti praktično v vsaki trgovini ali jo lahko pridelaš na vrtu sam ter je polna energetskih in hranljivih snovi.

Smernice projekta

  •  Mladi so skozi projekt najprej seznanjeni z vrstami zelenjave,povrtnin in sadja, ki jih je v posemezni evropski regiji v izobilju, tradicionlanih preprostih jedeh, ki jih je mogoče pripraviti iz teh vrst hrane in zelišč, seznanjeni bodo o osnovih načinih priprave posemeznih jedi. Mladi potem lahko sami predlagajo kaj bi želeli narediti in na kakšen način ter s katerimi začimbami in pod strokovnim vodstvom preizkusili svoje sposobnosti. Tako bodo mladi sami pridobili tako teoretično kot praktično znanje, ki ga bodo lahko uporabili pri vsakodnevni pripravi zdrave hrane, in spoznali, da je priprava jedi lahko preprosta in hitra ter hkrati polna zdravja.
  • Udeleženci bodo pri teoretičnem in praktičnem delu vključeni v interaktivno učenje. Vzpodbujani bodo k izražanju lastnih kreativnih in inovativnih idej v zvezi z načinom priprave zdravih jedi in načinu promocije zdravega način življenja in zdrave prehrane, njihovi prispevki bodo v video in pisni obliki predstavljeni v izdanih publikacijah projekta. Udeleženci iz vrst mladih bodo morali podati predloge, kje in na kakšen način lahko sami predstavijo znanje pridobljeno na projektu. Mladi bodo skozi tečaje spoznavali kje lahko najdemo tako imenovani fenomen pica efekta v Sloveniji in njihovih lokalnih okoljih ali socialnih subkulturah.
  • Ustvarjalke projekta in udeleženci bodo same pripravile projekt in se bodo skozi udeležbo na projektu naučili kako pripraviti svoj projekt, spoznali se bodo s projektnim managementom, pridobivali bodo nova znanja s področja finančnih planov, priprav vsebinskih planov, organiziranosti dela, delegiranju nalog, promocije, predstavitve, priprave spletnih strani in video vsebin, priprave tiska.
  • Udeleženci sami pa bodo spoznali pomen zdravega načina življenja, kar jim bo pomagalo pri osebni rasti oziroma oplemenitenju življenja.
  • Mladi spoznavajo osnovne principe posameznih tradicionalih kuhinj Evrope in njihovih značilih jedi ter pridobili specifičlna znanja tudi od udeležencev tečaja, ki prihajajo iz posamezne regije Evrope.
  • Mladi, ki bodo vključeni v projekt bodo lahko svoje znanje za pripravo preprostih a zdravih jedi vključevali v vsakodnevno pripravo hrane in svoje znanje tudi posredovali svojim vrstnikom, kar bo pripomoglo k večji socialni vključenosti, hkrati bo spodbujalo ozaveščenje mladih o pomembnosti zdravega prehranjevanja in zdrave hrane za zdravje ter obenem bo to znanje spodbudilo mlade k prevzemanju odgovornosti za svoje zdravje in s tem osebnostni razvoj.