Humanitarno društvo

Hrana za Življenje

– Food for Life Slovenija
v Sloveniji deluje že od leta 1992 in se je v zadnjih letih usmerilo predvsem v pomoč socialno ogroženim družinam, brezdomcem, varnim hišam in materinskim domovom, mednarodni razvojni pomoči.

Pred pojavom korone smo mesečno razdelili med 400 in 500 toplimi obroki ter preko 40.000 piškotov letno. Sedaj delimo sveže obroke ter presežke iz trgovin in gostinskih obratov ter prirejamo dnevne humanitarne dogodke.

KLEPET OB KAVI, 2. 12. 2017 (20 min)

Click to play

TV LJUBLJANA, 5.10.2020 (49 min)

Food For life Slovenija smo slovenska podružnica
humanitarne organizacije FOOD FOR LIFE GLOBAL.

Kot prostovoljska humanitarna organizacija z deljenjem brezplačnih obrokov po vsem svetu prinaša hrano in upanje tistim, ki to potrebujejo. Globalna organizacija je aktivna v odzivih na elementarne nesreče po svetu in združuje podružnice po svetu, ki skupaj dnevno razdelijo več kot 2 milijona obrokov pomoči potrebnim na vseh kontinentih sveta. Pomemben del dejavnosti Food for Life-a je gostoljubnost in srčna kultura pomoči.