REDUCE REUSE RECYLCE

»Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina objave odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih objava vsebuje. »


Dvajset mladih iz FFL Global iz Slovenije in Nanda Grama iz Španije se je udeležilo mladinske izmenjave Reduce Reuse Recycle, ki se je odvijala med 3. in 11. julijem 2016 v Sloveniji. Učili smo se o težavi z odpadki in življenju brez odpadkov, vsak dan smo imeli diskusije in interaktivne delavnice, igrali nogomet, plavali, peli in plesali.

Glavni cilji projekta

  1. ustvariti zavedanje o težavi z odpadki in se učiti, kako v različnih državah rešujejo to težavo, povedati mladim o konceptu življenja brez odpadkov in jih seznaniti z ljudmi, ki si prizadevajo živeti brez odpadkov. Udeleženci so izvedeli tudi več o različnih kulturah in razlikah med ljudmi.
  2. deliti z mladimi udeleženci znanje o trajnostnem življenju, posebej dolgoročnem trajnostnem razvoju.
  3. pomagati mladim spoznati svoj potencial in jih ozavestiti o velikem vplivu, ki ga lahko imajo na svet, jim pomagati postati aktivni državljani in jih pripraviti na evropsko državljanstvo.
  4. promovirati zdrav življenjski slog z zdravo prehrano in telesno aktivnostjo – pohodi, plavanjem, igranjem skupinskih športov, jogo in meditacijo.
  5. ustvariti formalno in neformalno partnerstvo med Slovenijo in Španijo
  6. pridobiti nove spretnosti in veščine in spoznati potrdili Youthpass in Nefiks, ki pomagajo mladim, da se bolje pripravijo na trg dela.
  7. ustvariti nov projekt Erasmus+ v naslednjih dveh letih kot rezultat tega partnerstva.

FFL Global je delil tudi izkušnjo, ki si jo je pridobil z organizacijo konference No More Food Waste januarja 2016.
Dolgoročni vpliv projekta je, da bo vse več ljudi začelo razmišljati o težavi z odpadki in o načelu življenja brez odpadkov., ter bo spremenilo svoj življenjski slog in vzorce potrošniškega življenja.

Nekaj mnenj mladih udeležencev:

»Izboljšala sem svojo angleščino in sem imela veliko priložnosti, da jo utrjujem. Naučila sem se tudi, da recikliranje ne pomeni le, da odpadke odvržemo na pravo mesto, ampak da je mogoče reciklirati tudi obroke, tako kot restavracija, ki preostale hrane ne zavrže, ampak jo podari družinam v stiski.«
» Veliko sem se naučila, prvič, nove običaje in drugi način življenja, nekaj besed in fraz v različnih jezikih, izboljšala sem angleščino in kako sodelovati z drugimi v drugačnem okolju, nekaj več o kuhanju,…in še veliko več.«
»Naučil sem se, kako živeti z drugimi, kako spoštovati zamisli drugih in kako sodelovati pri skupinskih nalogah. Napredoval sem pri toleranci in kako povedati svoje mnenje in komunicirati z drugimi.«
»Všeč so mi bile jutranje lekcije, veliko so mi dale misliti o različnih stvareh, na katere prej nisem niti pomislila. Zelo mi je bilo všeč spoznavati kraje s Slovenci in različne skupne aktivnosti (kot igranje nogometa ali izlet do jezera). Naučila sem se bolj ceniti hrano, živeti z drugimi, kako je mogoče početi veliko reči, ne da bi potrebovali veliko gradiva, ter kako lahko ponovno uporabimo veliko reči. Postala sem bolj samostojna, bolj odgovorna.«