Food for Life Global 

je največja humanitarna veganska organizacija, ki po deli brezplačne obroke.

SRILA PRABHUPADA

Ustanovitelj

Organizacijo je leta 1974 ustanovil modrec in indijski svami Šrila Prabhupada. Spodbudil je svoje učence, naj ne dovolijo, da bi v krogu desetih kilometrov okoli njihovega doma kdor koli stradal. Dejavnost je v 40ih letih razširila tako da je danes Food for Life navzoč v več kot 64 državah po svetu.

FFLG prostovoljci so pomagali žrtvam vojn v Groznem (Čečenija), Sarajevu in Abhaziji, žrtvam potresov v Armeniji, Rusiji in Indiji, Šri Lanki, Haitiju, Japonski, reševali so vaščane med poplavami v Zahodni Bengaliji in na Filipinih. Prostovoljci FFL so nahranili lačne otroke v Južni Afriki, topel obrok pa vsak dan zagotavljajo milijonom drugih na ulicah večjih mest po vsem svetu. Prostovoljci FFL so znani po svoji nesebični predanosti, sočutju in pogumnosti.

Osnovne točke

- FFL vsako sekundo razdeli 10 obrokov.
- Vsi obroki FFL so sveži in hranljivi.
- FFL želi prispevati k miru in blaginji v svetu tako, da na široko razdeljuje vegetarijanske obroke, pripravljene z ljubeznijo.
- FFL združuje svet tako, da na veliko razdeljuje hrano in si prizadeva za duhovno enakopravnost.
- FFL razdeljujele vegetarijanske obroke in tako praktično kaže, kako lahko na najučinkovitejši, okolju prijazen in nenasilen način potešimo svetovno lakoto.
- FFL dviguje zavest ljudi tako, da jim razdeljuje hranljive obroke in jih poučuje.

Mednarodni projekti

poplave na Fiji-ju (2012)
tsunami na Japonskem (2011)
poplave v Pakistanu (2010)
potres v Haitiju (2010)
tornado v Bangladešu (2007)
potres v Peruju (2007)
potres v Pakistanu (2005)
orkan Katrina (2005)
cunami v Šrilanki (2004)
potres v Gujaratu v Indiji (2001)
poplave v Mozambiku (2000)
vojna v Čečeniji (1995)
vojna v Bosni (1994)
vojna v Abhaziji (1992–1994)
potres v Laturju v Indiji (1994)
poplave v Wroclawu na Poljskem (1997)
potres v Šakalinu v Rusiji (1995)
vsakoletne poplave v Zahodni Bengaliji
letalska nesreča v Irkutsku v Sibiriji (1997)
poplave v Pragi (1997)
hurikan v Nikaragvi (1998)
cunami v Orissi v Indiji (1999)

Splošne dejavnosti

- izvajanje izobraževanj in usposabljanj za prostovoljce
- Food for Life sodeluje v programih humanitarnih in razvojnih pomoči po vsem svetu
- izdajanje časopisa Food for Life Friends (od leta 1991),
- od leta 1995 je FFL Global zagotovil več kot 400.000 $ za lokalne in regionalne projekte,
- izdan izobraževalni priročnik Food for Life (260 strani)
- Izdana dodatna izobraževalna gradiva, posnetki, zgoščenke, brošure, prospekti itn.,
- Organizacija in izvedba več kot 100 izobraževalnih seminarjev v 29 državah po svetu,
- »Feed the World Week« po vsem svetu od leta 1996
- organiziranje številnih projektov ob naravnih in drugih nesrečah, vključno s cunamijem na Šrilanki leta 2004, potresom v Gujaratu, orkanom Katrina, potresom na Haitiju.