Terms and Conditions
Nazadnje posodobljeno: December 14, 2023

Pred uporabo naše storitve natančno preberite te pogoje in določila.

Razlaga in opredelitve pojmov

Razlaga
The words of which the initial letter is capitalized have meanings defined under the following conditions. The following definitions shall have the same meaning regardless of whether they appear in singular or in plural.

Opredelitve pojmov
Za namene teh Pogojev in določil:

  • Pri tem “nadzor” pomeni lastništvo 50 % ali več delnic, deležev v kapitalu ali drugih vrednostnih papirjev z glasovalno pravico za izvolitev direktorjev ali drugih vodstvenih organov.
  • Država se nanaša na: Slovenija
  • Družba (v tej pogodbi imenovana “družba”, “mi”, “nas” ali “naše”) se nanaša na Humanitarno društvo Hrana za življenje, Gosposvetska ulica 3, 1000 Ljubljana.
  • Naprava pomeni katero koli napravo, ki lahko dostopa do storitve, kot so računalnik, mobilni telefon ali digitalna tablica.
  • Storitev se nanaša na spletno mesto.
  • Splošni pogoji (tudi “pogoji”) pomenijo te splošne pogoje, ki predstavljajo celoten sporazum med vami in Družbo glede uporabe Storitve. Ta pogodba o pogojih in določilih je bila ustvarjena s pomočjo generatorja pogojev in določil.
  • Storitev družabnih medijev tretje osebe pomeni vse storitve ali vsebine (vključno s podatki, informacijami, izdelki ali storitvami), ki jih zagotavlja tretja oseba in jih lahko prikaže, vključi ali da na voljo Storitev.
  • Spletno mesto se nanaša na Hrano za Življenje, ki je dostopna na spletnem mestu https://www.ffl.si/.
  • Vi pomeni posameznika, ki dostopa do Storitve ali jo uporablja, oziroma podjetje ali drugo pravno osebo, v imenu katere ta posameznik dostopa do Storitve ali jo uporablja.

Potrditev

To so pogoji, ki urejajo uporabo te storitve, in pogodba, ki velja med vami in podjetjem. Ti pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov v zvezi z uporabo storitve.

Vaš dostop do storitve in njena uporaba sta pogojena z vašim sprejetjem teh pogojev in ravnanjem v skladu z njimi. Ti Pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.

Z dostopom do storitve ali njeno uporabo se strinjate, da vas ti Pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate s katerim koli delom teh Pogojev, ne smete dostopati do storitve.

Izjavljate, da ste starejši od 18 let. Družba osebam, mlajšim od 18 let, ne dovoljuje uporabe storitve.

Pogoj za vaš dostop do storitve in njeno uporabo je tudi vaše sprejetje in upoštevanje pravilnika o zasebnosti družbe. Naš Pravilnik o zasebnosti opisuje naše politike in postopke glede zbiranja, uporabe in razkritja vaših osebnih podatkov, ko uporabljate Aplikacijo ali Spletno mesto, ter vas seznanja z vašimi pravicami do zasebnosti in s tem, kako vas ščiti zakonodaja. Preden začnete uporabljati našo storitev, skrbno preberite Naš pravilnik o zasebnosti.

Povezave do drugih spletnih mest

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom družbe.

Družba nima nadzora nad vsebino, politiko zasebnosti ali prakso spletnih mest ali storitev tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti zanje. Nadalje priznavate in se strinjate, da družba ni neposredno ali posredno odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo, povzročeno ali domnevno povzročeno z uporabo ali zanašanjem na kakršno koli vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na takšnih spletnih mestih ali storitvah ali prek njih, ali v zvezi z njimi.

Svetujemo vam, da preberete pogoje in pravila o zasebnosti vseh spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Zaključek

Vaš dostop lahko nemudoma prekinemo ali začasno ustavimo, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, iz katerega koli razloga, med drugim tudi, če kršite te Pogoje.

Ob prekinitvi vaša pravica do uporabe storitve takoj preneha.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na morebitno škodo, ki bi vam lahko nastala, je celotna odgovornost družbe in vseh njenih dobaviteljev na podlagi katere koli določbe teh pogojev in vaše izključno pravno sredstvo za vse zgoraj navedeno omejeno na znesek, ki ste ga dejansko plačali prek storitve doniranja.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Družba ali njeni dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (med drugim tudi za škodo zaradi izgube dobička, izgube podatkov ali drugih informacij, zaradi prekinitve poslovanja, zaradi telesne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz uporabe ali nezmožnosti uporabe storitve, programske opreme tretjih oseb in/ali strojne opreme tretjih oseb, ki se uporablja s storitvijo, ali je na kakršen koli drug način povezana z njo, ali kako drugače v povezavi s katero koli določbo teh pogojev), tudi če je bila družba ali kateri koli dobavitelj obveščen o možnosti take škode in tudi če pravno sredstvo ne dosega svojega bistvenega namena.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, kar pomeni, da nekatere od zgornjih omejitev morda ne bodo veljale. V teh državah bo odgovornost vsake stranke omejena v največjem zakonsko dovoljenem obsegu.

Izjava o zavrnitvi odgovornosti “KAKO JE” in “KAKO JE DOSTOPNO”

Storitev vam je na voljo “KAKO JE” in “KAKO JE DOSTOPNA” ter z vsemi napakami in pomanjkljivostmi brez kakršne koli garancije. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, Družba v svojem imenu in v imenu svojih povezanih družb ter svojih in njihovih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno zavrača vsa jamstva, izrecna, implicitna, zakonska ali druga, v zvezi s Storitvijo, vključno z vsemi implicitnimi jamstvi o prodajnosti, primernosti za določen namen, naslovu in nedotakljivosti ter jamstvi, ki lahko izhajajo iz načina poslovanja, izvajanja, uporabe ali poslovne prakse. Brez omejitev na zgoraj navedeno družba ne daje nobenega jamstva ali zaveze in ne zagotavlja, da bo storitev izpolnjevala vaše zahteve, dosegla predvidene rezultate, da bo združljiva ali delovala z drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez prekinitev, izpolnjevala standarde delovanja ali zanesljivosti, da bo brez napak ali da bodo napake ali pomanjkljivosti lahko odpravljene ali bodo odpravljene.

Ne da bi omejili zgoraj navedeno, niti družba niti kateri koli njen ponudnik ne daje nobenih izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev: (i) glede delovanja ali razpoložljivosti storitve ali informacij, vsebine in materialov ali izdelkov, ki so vključeni v storitev; (ii) da bo storitev neprekinjena ali brez napak; (iii) glede točnosti, zanesljivosti ali aktualnosti informacij ali vsebine, zagotovljene prek storitve; ali (iv) da storitev, njeni strežniki, vsebina ali elektronska sporočila, poslana iz družbe ali v njenem imenu, ne vsebujejo virusov, skript, trojanskih konjev, črvov, škodljive programske opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih sestavin.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve nekaterih vrst jamstev ali omejitev veljavnih zakonskih pravic potrošnika, zato nekatere ali vse zgornje izključitve in omejitve morda ne veljajo za vas. Vendar se v takem primeru izključitve in omejitve iz tega poglavja uporabljajo v največjem obsegu, ki ga je mogoče uveljaviti v skladu z veljavno zakonodajo.

Pristojno pravo

Za te pogoje in vašo uporabo storitve veljajo zakoni države, razen kolizijskih pravil. Za vašo uporabo Aplikacije lahko veljajo tudi drugi lokalni, državni, nacionalni ali mednarodni zakoni.

Reševanje sporov

Če imate kakršne koli pomisleke ali spore v zvezi s storitvijo, se strinjate, da boste spor najprej poskušali rešiti neformalno, tako da se obrnete na Družbo.

Za uporabnike iz Evropske unije (EU)

Če ste potrošnik iz Evropske unije, za vas veljajo vse obvezne določbe zakonodaje države, v kateri prebivate.

Pravna skladnost Združene države Amerike
Izjavljate in zagotavljate, da (i) se ne nahajate v državi, za katero velja embargo vlade Združenih držav Amerike ali ki jo je vlada Združenih držav Amerike označila kot državo, ki podpira terorizem, in (ii) niste uvrščeni na noben seznam prepovedanih ali omejenih strank vlade Združenih držav Amerike.

Razvezljivost in odpoved

Razvezljivost

Če se katera koli določba teh pogojev izkaže za neizvršljivo ali neveljavno, se takšna določba spremeni in razlaga tako, da se dosežejo cilji takšne določbe v največji možni meri v skladu z veljavno zakonodajo, preostale določbe pa ostanejo v celoti veljavne.

Opustitev

Če stranka ne uveljavlja pravice ali ne zahteva izpolnitve obveznosti v skladu s temi Pogoji, to ne vpliva na njeno možnost, da kadar koli pozneje uveljavlja takšno pravico ali zahteva takšno izpolnitev, razen kot je določeno v teh Pogojih, prav tako pa opustitev kršitve ne pomeni opustitve katere koli poznejše kršitve.

Prevajanje Tolmačenje

Ti pogoji so bili morda prevedeni, če smo vam jih dali na voljo v naši storitvi.
Strinjate se, da v primeru spora prevlada izvirno angleško besedilo.

Spremembe teh pogojev in določil

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji kadar koli spremenimo ali nadomestimo te pogoje. Če je sprememba bistvenega pomena, si bomo razumno prizadevali, da vas o tem obvestimo vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti novih pogojev. O tem, kaj je bistvena sprememba, odločamo po lastni presoji.

Z nadaljnjim dostopom ali uporabo naše storitve po začetku veljavnosti teh sprememb se strinjate, da vas spremenjeni pogoji zavezujejo. Če se z novimi pogoji v celoti ali delno ne strinjate, prenehajte uporabljati spletno mesto in storitev.

Pišite nam

Če imate kakršna koli vprašanja o teh Pogojih in določilih, se lahko obrnete na nas::

  • Po e-poštil: info@ffl.si